V sobotu 21. 6. 2014 se ve Všechovicích v okrese Přerov, při příležitosti oslav 119. výročí autorova narození, uskutečnilo slavnostní otevření Výstavní síně Bohuslava Fuchse a stálé expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie.

©Pavel Tobolka.
©Pavel Tobolka.
Helena Vostalová, autorka modelů, ©Pavel Tobolka.

Při příležitosti slavnostního otevření se přítomní pamětníci i bývalí spolupracovníci, společně s příbuzenstvem a se zástupci obce společně vyfotili před rodným domem Bohuslava Fuchse, podobně jako dříve při odhalení pamětní desky v roce 1980.

Společná fotografie příbuzenstva, pamětníků a bývalých spolupracovníků Bohuslava Fuchse před rodným domem, 21.6.2014 ©Pavel Tobolka.
Odhalení pamětní desky 7.5.1980, Všechovice, ©Jiri Cipr.

Slavnostního přestřižení pásky při otevření Výstavní síně se ujal starosta obce Radovan Mikuš, dále proděkan Fakulty architektury VUT v Brně doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., Ing. arch. Josef Němec, CSc. a emeritní děkan FA VUT v Brně prof. Ing. arch. Ivan Ruller.

Slavnostní přestřižení pásky, ©Pavel Tobolka.
©Pavel Tobolka.
PhDr. Pavla Seitlová, vnučka Bohuslava Fuchse, ©Pavel Tobolka.
©Pavel Tobolka.

Po úvodním slově partnerů, autorů expozice a pamětníků následovalo vystoupení hudebního Souboru příčných fléten při ZUŠ Hranice a komentovaná prohlídka expozice.

©Pavel Tobolka.

Záštitu nad slavnostním otevřením převzali ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. et Mgr. Věra Jourová a starosta obce Všechovice Radovan Mikuš.

 portrait
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.,
autor architektonického a koncepčního řešení,
spoluautor expozice

 

Reklamy

Pozvána ke slavnostnímu otevření

 

Při příležitosti oslav 119. výročí autorova narození se uskuteční slavnostní otevření Výstavní síně Bohuslava Fuchse a stálé expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie.

V sobotu 21. 6. 2014 ve Všechovicích v okrese Přerov od 14 hodin.

Instalace byla dokončena dnes večer, den před slavnostním otevřením. Výstavní prostor je členěn do 3 navzájem propojených částí: Výstavní síň, Studijní centrum a MicroCinema.

©Jiri Palacky.


Exponáty jsou členěny do 7 následujících oddílů:

  • Výstavní panely dokumentující na fotografiích a vyobrazeních život a mnohostranné dílo architekta a umělce na příkladu 16 vybraných děl s odborným výkladem.
  • Haptické — hmatové architektonické modely, vyrobené z kompozitního materiálu na bázi cementu, zpřístupňující veřejnosti a osobám s postižením zraku lepší představu o velikosti, tvaru a členitosti pěti nejvýznamnějších budov Bohuslava Fuchse realizovaných v ČR.
  • Sádrová hlava, jejímž autorem je brněnský sochař, architekta a pedagog, doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský.
  • Cenné knihy a monografie věnované dílu a životu všestranného architekta a umělce v místním a mezinárodním kontextu.
  • Doprovodné knihy dokumentující na historických fotografiích vedle života Bohuslava Fuchse i jeho výtvarnou, uměleckou a architektonickou činnost. Součástí je soupis díla, bibliografie, studijní a teoretické texty a kniha modelů, dokumentující rozbor plasticity vnější formy a vnitřních prostorových vazeb u pěti vybraných budov.
  • Audiovizuální prezentace, jejíž součástí je interaktivní průvodce životem a dílem Bohuslava Fuchse v ČR a na Slovensku, se záznamy rozhovorů s pamětníky, bývalými spolupracovníky, potomky Bohuslava Fuchse, majitelem hotelu Radun, architekty a historiky umění a architektury.
  • Nábytkové prvotiny Bohuslava Fuchse z obytného domu pro spisovatele Jakuba Demla v Tasově u Třebíče.
©Jiri Palacky.