Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse je situována v autorově rodné obci, nedaleko jeho rodného domu, v budově bývalé školy z roku 1888, v prostorách dříve využívaných Obecní knihovnou a je pro veřejnost otevřena ve středu 13 – 17 h a v neděli 14 – 16 h. Expozice byla vytvořena v úzké spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a Muzeem města Brna, pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D. Na její přípravě se podíleli místní občané, zastupitelé, majitel zámku, partneři expozice, studenti a pedagogové Fakulty architektury VUT v Brně.

©Jiri Palacky.

Nosnou myšlenkou expozice je stálá připomínka odkazu osobnosti Bohuslava Fuchse v jeho rodné obci a podtržení významu jeho rodného, skromného a malebného kraje pro autorovu inspiraci, pracovitost, houževnatost a píli, díky nimž se dokázal prosadit.

©Jiri Palacky.

Jednotlivé exponáty doprovází bohatá obrazová výbava, sestávající z archivních a současných fotografií, dokumentů, plánů, filmů, audiozáznamů apod. Expozice je věnována především odborné veřejnosti, ale je záměrně koncipována tak, že svým obsahem a obrazovou složkou zcela jistě zaujme i širší laickou veřejnost.

Užitečné odkazy:

Kde najdete naši výstavní síň … [Mapy Google]
Naše výstavní síň je součástí širší sítě muzeí regionu Hranicko
Interaktivní mapa muzeí regionu Hranicko [Mapy Google]

Najdete nás také na sociálních sítích:
Google+Facebook

Poznámka:
Na těchto webových stránkách jsou publikovány také fotografie výstavních panelů a exponátů výstavní síně, jejichž poskytovatelem jsou osoby a subjekty třetích stran. Poděkování za jejich poskytnutí patří subjektům a osobám uvedeným v tiráži níže.

BF COLOFON

Reklamy