Archives for category: reportáže

Před sto dvaceti lety, 24. března 1895, se v malebném Záhoří v podhůří Hostýnských vrchů v obci Všechovice narodil jeden z nejvýznamnějších architektů a urbanistů meziválečného Československa Bohuslav Fuchs. U připomínky výročí jeho narození se ve Všechovicích v okrese Přerov konala malá vzpomínková slavnost. Organizátory byli obec Všechovice, nakladatelství Foibos books, Kotěrovo centrum architektury a Mikroregion Záhoran ve spolupráci a za podpory Olomouckého kraje a Fakulty architektury VUT v Brně.

Slavnost zahájil ve Výstavní síni Bohuslava Fuchse starosta obce Všechovice Radovan Mikuš. Život a dílo Bohuslava Fuchse a expozici výstavní síně poté představil doc. ing. arch. Jiří Palacký, PhD., proděkan Fakulty architektury VUT v Brně, který se na vzniku expozice nejvíce podílel. Přítomné přivítal rovněž náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. Tato úvodní slavnost byla současně zahájením projektu Putování po stavbách Bohuslava Fuchse nejen v Olomouckém kraji. Projekt představil Dr. Oldřich Janota, ředitel Kotěrova centra architektury. Ten ve svém proslovu rovněž ocenil vznik Výstavní síně ve Všechovicích a daroval obci dřevoryt s autoportrétem Fuchsova učitele Jana Kotěry, zakladatele a vůdčí osobnosti české moderní architektury.


Po prohlídce expozice účastníci setkání položili kytičku u rodného domu architekta a zastavili se u památníku obětem 1. světové války, jehož autorem je Bohuslav Fuchs. V doprovodu majitele zámku Jaroslava Mikla měli přítomní příležitost shlédnout průběh rozsáhlé rekonstrukce všechovického zámku a zámeckého lesoparku. Setkání uzavřela prohlídka dalšího Fuchsova díla, komorního všechovického hřbitova a rodinné hrobky Fuchsových, které jsou zapsány na seznamu kulturních památek.

Reklamy

Cesta ke kořenům architekta Bohuslava Fuchse přivedla do Všechovic skupinu studentů brněnské techniky. Rodnou obec autora několika stovek vynikajících realizací tak navštívili i studenti z Madridu, Lisabonu a z Kaunasu.

IMG_1810

Studenty tří fakult brněnské techniky doprovázeli ve středu 15. října 2014 kromě jejich učitelů také farář Vratislav Kozub a starosta obce Radovan Mikuš.

Cílem odborné exkurze byla návštěva v červnu letošního roku otevřené Výstavní síně architekta Bohuslava Fuchse. „Byl to pro mně výjimečně příjemný zážitek, při kterém jsem nevnímal plynutí času” komentoval návštěvu expozice jeden z účastníků – architekt Petr Novák.

IMG_1817

Exkurze směřovala rovněž do kostela Nejsvětější trojice, právě rekonstruovaného všechovického zámku a k náhrobku rodiny Fuchsových na obecním hřbitově, jehož autorem je rovněž architekt Bohuslav Fuchs – přední český avantgardní architekt, umělec a urbanista, profesor a emeritní děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.

IMG_1807

Odbornou exkurzi zaštítila univerzita při příležitosti oslav 115 let VUT, 95 let školy architektury v Brně a 119. výročí architekta Bohuslava Fuchse.

IMG_1831

Odbornou část exkurze zajistili autoři expozice – docent Jiří Palacký, který pohovořil o konceptu a vzniku expozice a profesor Jan Sedlák, který pohovořil o životě, tvorbě a o historických souvislostech, ve kterých dílo architekta Fuchse vznikalo.

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
spoluautor projektu

Záznam slavnostního otevření výstavní síně a stálé expozice na regionální televizi Hranice. Záznam obsahuje rozhovor s panem starostou Radovanem Mikušem a jedním z tvůrců expozice docentem Jiřím Palackým, proděkanem Fakulty architektury VUT v Brně.

V sobotu 21. 6. 2014 se ve Všechovicích v okrese Přerov, při příležitosti oslav 119. výročí autorova narození, uskutečnilo slavnostní otevření Výstavní síně Bohuslava Fuchse a stálé expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie.

©Pavel Tobolka.
©Pavel Tobolka.
Helena Vostalová, autorka modelů, ©Pavel Tobolka.

Při příležitosti slavnostního otevření se přítomní pamětníci i bývalí spolupracovníci, společně s příbuzenstvem a se zástupci obce společně vyfotili před rodným domem Bohuslava Fuchse, podobně jako dříve při odhalení pamětní desky v roce 1980.

Společná fotografie příbuzenstva, pamětníků a bývalých spolupracovníků Bohuslava Fuchse před rodným domem, 21.6.2014 ©Pavel Tobolka.
Odhalení pamětní desky 7.5.1980, Všechovice, ©Jiri Cipr.

Slavnostního přestřižení pásky při otevření Výstavní síně se ujal starosta obce Radovan Mikuš, dále proděkan Fakulty architektury VUT v Brně doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., Ing. arch. Josef Němec, CSc. a emeritní děkan FA VUT v Brně prof. Ing. arch. Ivan Ruller.

Slavnostní přestřižení pásky, ©Pavel Tobolka.
©Pavel Tobolka.
PhDr. Pavla Seitlová, vnučka Bohuslava Fuchse, ©Pavel Tobolka.
©Pavel Tobolka.

Po úvodním slově partnerů, autorů expozice a pamětníků následovalo vystoupení hudebního Souboru příčných fléten při ZUŠ Hranice a komentovaná prohlídka expozice.

©Pavel Tobolka.

Záštitu nad slavnostním otevřením převzali ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. et Mgr. Věra Jourová a starosta obce Všechovice Radovan Mikuš.

 portrait
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.,
autor architektonického a koncepčního řešení,
spoluautor expozice