Instalace byla dokončena dnes večer, den před slavnostním otevřením. Výstavní prostor je členěn do 3 navzájem propojených částí: Výstavní síň, Studijní centrum a MicroCinema.

©Jiri Palacky.


Exponáty jsou členěny do 7 následujících oddílů:

  • Výstavní panely dokumentující na fotografiích a vyobrazeních život a mnohostranné dílo architekta a umělce na příkladu 16 vybraných děl s odborným výkladem.
  • Haptické — hmatové architektonické modely, vyrobené z kompozitního materiálu na bázi cementu, zpřístupňující veřejnosti a osobám s postižením zraku lepší představu o velikosti, tvaru a členitosti pěti nejvýznamnějších budov Bohuslava Fuchse realizovaných v ČR.
  • Sádrová hlava, jejímž autorem je brněnský sochař, architekta a pedagog, doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský.
  • Cenné knihy a monografie věnované dílu a životu všestranného architekta a umělce v místním a mezinárodním kontextu.
  • Doprovodné knihy dokumentující na historických fotografiích vedle života Bohuslava Fuchse i jeho výtvarnou, uměleckou a architektonickou činnost. Součástí je soupis díla, bibliografie, studijní a teoretické texty a kniha modelů, dokumentující rozbor plasticity vnější formy a vnitřních prostorových vazeb u pěti vybraných budov.
  • Audiovizuální prezentace, jejíž součástí je interaktivní průvodce životem a dílem Bohuslava Fuchse v ČR a na Slovensku, se záznamy rozhovorů s pamětníky, bývalými spolupracovníky, potomky Bohuslava Fuchse, majitelem hotelu Radun, architekty a historiky umění a architektury.
  • Nábytkové prvotiny Bohuslava Fuchse z obytného domu pro spisovatele Jakuba Demla v Tasově u Třebíče.
©Jiri Palacky.

 

Reklamy